รับสมัครคนสวน หรือทางเรารับสมัครคนทำสวนอยู่ ให้ค่าตอบแทนที่คุ้มค่าเหนื่อยและสวัสดิการอย่างอื่น


เราเป็นเจ้าของกินการเองเลย กำลังรับสมัครคนทำสวนซึ่งให้ค่าตอบแทนคุ้มแน่นอนไม่ผ่านนายหน้า

หากใครกำลังอาชิพคนทำสวนทางเรายินดีรับคนทำสวน จะให้ค่าตอบแทนดี ติดค่อเรามาได้
รับสมัครคนสวน
รับสมัครคนสวน
รับสมัครคนทำสวน
รับสมัครคนทำสวน

ประกาศ.... ต้องการคนงานทำไร่ทำสวนด่วน ! จำนวนมาก
ต้องการคนทำสวนขนุนและไร่สับปะรด
ส่วนใหญ่หน้างานจะอยู่ในไร่สับปะรด เจ้าของสวนหาคนงานเอง
ติดต่อสอบถามทำสวน เพราะทางเรารับสมัครคนทำสวนได้ที่
โทร:
Line: