รับสมัครคนสวน หรือทางเรารับสมัครคนทำสวนอยู่ ให้ค่าตอบแทนที่คุ้มค่าเหนื่อยและสวัสดิการอย่างอื่น


เราเป็นเจ้าของกินการเองเลย กำลังรับสมัครคนทำสวนซึ่งให้ค่าตอบแทนคุ้มแน่นอนไม่ผ่านนายหน้า

หากใครกำลังอาชิพคนทำสวนทางเรายินดีรับคนทำสวน จะให้ค่าตอบแทนดี ติดค่อเรามาได้
รับสมัครคนสวน
รับสมัครคนสวน
รับสมัครคนทำสวน
รับสมัครคนทำสวน

ประกาศ.... ต้องการคนงานทำไร่ทำสวนด่วน ! จำนวนมาก
ต้องการคนทำสวนขนุนและไร่สับปะรด
ส่วนใหญ่หน้างานจะอยู่ในไร่สับปะรด เจ้าของสวนหาคนงานเอง
ติดต่อสอบถามทำสวน เพราะทางเรารับสมัครคนทำสวนได้ที่
 • รับสมัครคนทำสวนขนุน
 • รับสมัครคนทำสวนสับปะรด
 • รับสมัครคนทำสวนมังคุด
 • รับสมัครคนทำสวนปาล์ม
 • รับสมัครคนทำสวน
 • รับสมัครคนทำสวนกล้วย
 • รับสมัครคนทำสวนแคนตาลูป
 • รับสมัครคนทำสวนมะม่วงหิมพานต์
 • รับสมัครคนทำสวนมะพร้าวน้ำหอม
 • รับสมัครคนทำสวนน้อยหน่า
 • รับสมัครคนทำสวนทุเรียน
 • รับสมัครคนทำสวนมะปราง
 • รับสมัครคนทำสวนองุ่น
 • รับสมัครคนทำสวนน้อยหน่า
 • รับสมัครคนทำสวนทุเรียน
 • รับสมัครคนทำสวนมะปราง
 • รับสมัครคนทำสวนฝรั่ง
 • รับสมัครคนทำสวนพุทรา
 • รับสมัครคนทำสวนส้มเขียวหวาน
 • รับสมัครคนทำสวนมะไฟ
 • รับสมัครคนทำสวนลางสาด
 • รับสมัครคนทำสวนมะนาว
 • รับสมัครคนทำสวนลำไย
 • รับสมัครคนทำสวนละไม
 • รับสมัครคนทำสวนลางสาด
 • รับสมัครคนทำสวนมะขามเทศ
 • รับสมัครคนทำสวนลูกจัน
 • รับสมัครคนทำสวนลิ้นจี่
 • รับสมัครคนทำสวนมะละกอ
 • รับสมัครคนทำสวนส้มโอ
 • รับสมัครคนทำสวนทับทิม
 • รับสมัครคนทำสวนชมพู่เขียว
 • รับสมัครคนทำสวนชมพู่แดง
 • รับสมัครคนทำสวนส้มโอ
 • รับสมัครคนทำสวนกระท้อน
 • รับสมัครคนทำสวนละมุด
 • รับสมัครคนทำสวนมะเฟือง
 • รับสมัครคนทำสวนมะยม
 • รับสมัครคนทำสวนมะขาม
 • รับสมัครคนทำสวนแตงโม
 • รับสมัครคนทำสวนระกำ
 • รับสมัครคนทำสวนแตงโม
 • รับสมัครคนทำสวนระกำ
โทร:
Line: